ที่ตั้งโครงการ

การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก 

•ทำเลที่ตั้งดี เดินทางสะดวก (ใกล้ถนนบรมราชชนนี เชื่อมไร่ขิง-ดอนหวาย)

•ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น 

•ใกล้ห้างสรรพสินค้า : เซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา,  โฮมโปร, เทสโก้โลตัส, ไทวัสดุ

•ใกล้ชอปปิ้งมอลล์   : The Brio, The Salaya และอื่นๆเช่น ตลาดน้ำดอนหวาย

•ใกล้สถานศึกษา     : ม.มหิดล, ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์, ร.ร.สาธิตนานาชาติมหิดล,  วิทยาลัยนาฏศิลป์ 

•ใกล้สถานพยาบาล  : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหิดล, รพ.ศาลายา

 map-big-balanz