DANUBE

DANUBE (ดานูบ)  ที่ดินเริ่มต้น 64 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 300 ตรม.

              1 st Floor Plan                                                                             2 nd Floor Plan

 

บ้านเดี่ยวสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยเฉลียงทางเดินข้างห้องรับประทานอาหาร พร้อมโถงขนาดใหญ่ชั้น 2 มุมพิเศษที่พร้อมเติมเต็มให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขทุกวัน
• สมบูรณ์แบบด้วยฟังก์ชั่น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ และห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำแยกเป็นสัดส่วน
• ห้องนอน Master ขนาดใหญ่รวมถึงห้องน้ำที่กว้างเป็นพิเศษ พร้อมอ่างล้างหน้าคู่
• มีโถงใหญ่ชั้น 2 เป็นมุมพิเศษสำหรับทุกคนของครอบครัว หรือสามารถปรับเป็นพื้นที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่ได้
• ห้องน้ำมีที่นั่งอาบน้ำสำหรับผู้ใหญ่คนสำคัญของบ้าน

หมายเหตุ  แบบเพื่อแสดงการตกแต่งเท่านั้น บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Interior - DANUBE