ประสบการณ์

  บ้านแกรนด์กิตติยา
(พุทธมณฑลสาย4-ศาลายา) 
     
 
บ้านแกรนด์กิตติยา (พุทธมณฑลสาย 4 - พระราม 2)   บ้านกิตติยาซิตี้ (เพชรเกษม-พุทธมณฑลสาย4)
     
 
บ้านแกรนด์กิตติยา เพชรเกษม 81   บ้านแกรนด์กิตติยา เพชรเกษม 81